Spam, troll och näthat – Ett lösningsförslag

Jag misstänker att anonymitet på Internet kommer bli en flerfalt större fråga än det redan är under de kommande åren. Vi har sett fall på där val har påverkats av bot-nätverk exempelvis, och följer man amerikanska medier är det svårt att missa alla dessa kommentarer som spammas ut av uppenbara bot-konton.

Näthatet är en annan effekt av anonymitet, och även det ett extremt stort problem, om än mer på individplan snarare än för hela nationers framtid. Hatare, stalkers osv som skapar konto efter konto bara för att hata och förfölja, och det kryper nedåt i åldrarna i takt med att yngre och yngre barn börjar använda teknik som tillåter sociala medier. Jag har små barn hemma, och beredskapen ser helt annorlunda ut idag mot för bara några år sedan.

Men anonymitet i sig är viktigt, det är viktigt att människor kan yttra sig och sprida information utan att röja sin identitet. Arbetar man exempelvis inom ett utsatt yrke (exempelvis polis eller socialarbetare) eller inom en högst stigmatiserad branch (exempelvis sexarbetare), så kan det vara livsavgörande att kunna yttra sig anonymt. Likväl kan vi som samhälle absolut gagnas av att visselblåsare och andra inte berövas den enda tillgängliga plattform de har för att sprida viktig information.

Så, hur kan vi i sociala medier garantera att alla får komma till tals, samtidigt som mina barn inte ska behöva bli trakasserade och att hat och hot generellt ska kunna stävjas? Det har pratats om nya sociala plattformar där man helt enkelt inte får vara anonym, vilket jag tycker är en dålig idé, då det kväver det fria samtalet. Det jag förslår är egentligen betydligt enklare än så, och det är att vi helt enkelt ställer krav på att befintliga plattformar inför extern autentisering som är helt valfri, via exempelvis Bank-ID och kreditkort.

Då är det lätt att tänka att så länge den typen av autentisering är valfri så blir den också tandlös, men nej, inte när vi samtidigt kräver att jag som användare ska kunna välja vem som ska få kontakta mig. Autentiseringen blir effektivt som att varje konto har en ansvarig utgivare, och det blir i tre nivåer:

Nivå 1: Kontot saknar ansvarig utgivare.
Nivå 2: Kontot har en ansvarig utgivare, som är dold.
Nivå 3: Kontot har en ansvarig utgivare, som är publik.

Oavsett nivå kan jag ha vilket visningsnamn jag vill, men om jag har nivå 3 kommer det stå i varje meddelande vem som är ansvarig utgivare för det meddelandet. Vid nivå 2 kommer den informationen att finnas vid exempelvis en rättstvist, men informationen publiceras inte och faller in under ordinarie sekretess.

Personer med hemlig identitet, känsliga yrken och liknande kommer således kunna ha nivå 2 utan bekymmer, och jag som mottagare av information kan nu välja precis vilka jag vill ha information ifrån. Personligen skulle jag ha det inställt på nivå 1, men mina barn skulle ha nivå 3 till dess att de blir större.

Skulle man införa detta är min gissning att på några veckor skulle spam-/bot-konton och liknande vara ett minne blott. Och rent utvecklingsmässigt är det absolut både görbart och inte speciellt komplicerat. Jag misstänker som sagt att något annat på sikt kommer bli ohållbart, och jag ser ovanstående som den mest önskvärda lösningen på det problemet.

Annons