Låt rätt personer äga MeToo

MeToo-kampanjen svepte över världen, blev en folkrörelse och fick till effekt att många kvinnor idag vågar känna ett hopp som man kanske inte sett tidigare. Ett hopp om att fler män ska inse det problematiska i det som framförts, och att fler över lag ska våga säga ifrån när de ser något som faktiskt inte är OK.

Men så kom Uppdrag Granskning och ställde frågor till Cissi Wallin som man trodde att MeToo skulle ha förpassat till retorikens soptipp för all framtid. Tänkte inte Wallin på förövarens familj när hon hade mage att anmäla övergreppet?

En liknande tankegång lyfte Vilda Aganović (som är krönikör på Borås Tidning) nyligen fram på Twitter:

Tjejer som kränks på nätet ska alltså gå ett steg längre i sin hänsyn än dessa gärningsmän och visa större respekt och vördnad för deras familjer än de själva gör. ”Blocka och gå vidare”, säger hon. Man ska alltså (enligt denna tweet), inte göra mer än så. Varpå förövaren kan gå vidare till nästa offer.

Men, Vilda tycker också att Polisen ska hantera de rättsliga aspekterna, vilket framkom senare när jag frågat:

Vilda valde senare att inte besvara fler frågor från mig, men tankesättet är i sammanhanget inte irrelevant. Ponera ett scenario där vi förutsätter att sådana brott utreds grundligt, vilket såklart inte görs idag, och att samtliga anmälningar leder till en rättsprocess. Med familjen i åtanke, föredrar de exempelvis tio separata rättsprocesser, eller att tio tjejer skickar skärmdumpar på kränkande konversationer innehållande exempelvis dickpics? För ska man hårddra detta resonemang och av någon anledning ställa gärningsmannens anhöriga och deras bekvämlighet före offrets så är den enda logiska slutsatsen att beteendet inte ens ska anmälas.

Det jag istället föreslår är att vi låter förövarna äga ansvaret för MeToo och de effekter det får. Faktiskt är det ju rimligtvis så att precis alla effekter av MeToo, och det inkluderar eventuellt splittrade familjer, grundlösa anklagelser och eventuella rena lögner, faller i knät på den toxiska manskultur som resulterat i just MeToo. Hela kampanjen är en effekt av just detta, och utan det strukturella, toxiska beteende hade situationen aldrig uppstått.

Om du som man skickar en bild på ditt kön till en tjej som inte efterfrågat detta, varpå bilden hamnar hos din fru, som sedan tar ungarna och drar, så föreslår jag att det är ditt ansvar och ditt fel. Likväl, om du är en person som bidrar till en miljö där redogörelserna som framkommit i och med MeToo så är ansvaret för konsekvenserna av just MeToo delvis ditt. Och då spelar ditt kön ingen roll, ALLA är ansvariga för detta.

Och ja, att förvänta sig att offret inte ska agera, med hänsyn till förövarens anhöriga, det ÄR att ställa sig på förövarens sida.

Annons