Värdet av mänskligt liv

Abortmotståndare är enligt min erfarenhet religiösa personer som pekar på värdet av mänskligt liv som huvudsakligt argument mot abort. Att det liv som utgörs av celler med mänskligt DNA skulle ha en sorts särställning i universum är en vanlig religiös övertygelse, en övertygelse som jag nu tänkte titta lite närmare på.

I Sverige är abort lagligt fram till och med vecka 22, och fram till och med vecka 18 får kvinnan välja att göra en abort oavsett skäl. Abortmotståndare vill dock göra gällande att eftersom mänskligt liv på något sätt har en särställning så ska abort förbjudas helt och hållet.

De troende som anser detta lär också anse att deras gud har någon sorts finger med i spelet när det gäller det mesta här i världen, som exempelvis naturens beskaffenhet. Så, det jag brukar fråga i diskussioner om detta är huruvida man kan peka på något i naturen som indikerar att den har någon sorts fäbless för de celler som råkar ha mänskligt DNA. Ingen har än så länge lyckats påvisa att så skulle vara fallet. Vad som däremot går att påvisa, vilket alltid är roligt, är motsatsen.

Tittar man på naturen så tittar man också på mekanismer som vi människor inte påverkat på något sätt. En sådan mekanism är vår konstanta fällning av hudceller, faktum är att vi tappar ungefär en miljon (!) hudceller om DAGEN. Detta sker precis hela tiden, och vi tappar ungefär 3,6 kilo hudceller på ett år. Celler med mänskligt DNA som bara rasar av oss, och det är så naturligt det bara kan bli. I naturen så är den mänskliga cellens överlevnad minst sagt en parentes.

Så, varje år dör alltså 3,6 kg mänskliga celler, per person. Med en världsbefolkning på nästan 7,5 miljarder människor blir det smått fantastiska 27 miljarder kilo mänskliga celler som dör, fullt naturligt, varje år. Ska vi jämföra detta med aborterade foster? Låt oss göra det.

75 procent av alla aborter sker innan utgången av vecka 9 i Sverige. Ett foster som är åtta veckor gammalt väger ganska precis 1 gram, och är 1,6 cm långt. Från våra kroppar rasar således, ungefär 27 biljoner 8-veckors foster varje år. Abortmotståndarna börjar då gärna istället prata om potential. Vad är egentligen potentialen hos en hudcell kontra de celler som ett foster består av? Ja, svaret tycks vara självklart, ända fram tills vi tänker på de japanska forskare som för en tid sedan lyckades göra om hudceller till stamceller. Det ÄR alltså, potentiellt sett, sjukdomsbotande, livsgivande celler som rasar av oss i parti och minut!

Om en gud designat systemet, varför har denne då designat det med så flagrant oaktsamhet gentemot mänskligt liv? Ja, det enkla svaret är väl det att det är inte designat, av någon, och vårt liv är i naturen exakt lika mycket värt som allt annat liv, med andra ord inte så mycket.

Men pudels kärna är väl den att ingen skulle kalla hudceller för ett mänskligt liv som har något direkt skyddsvärde, och även om det rent emotionellt kan bära oss emot så är det nog dags att vi alla inser att ett åtta veckor gammalt foster befinner sig på precis samma nivå, rent värdemässigt. Fostret är i allra högsta grad en del av kvinnans kropp, och det är kontrollen över denna som troende vill neka henne så snart de får chansen. Detta är vad frågan i grund och botten handlar om för många.

Mänskligt liv är mer än att ha celler med ett visst DNA, det är något som uppstår i vår interaktion med varandra, våra utbyten och liknande. Värderar vi istället det, och respekterar varandra som individer med full kroppslig autonomi är jag övertygad om att vi kommer nå större framgångar både individuellt och kollektivt.

Annons

11 tankar om “Värdet av mänskligt liv

 1. Abortmotstånd är inte en religiös fråga, utan en moralisk. Det finns gott om ickereligiösa som anser att abort är fel, eftersom det dödar människor. Se t ex ateister mot abort: http://www.prolifehumanists.org/

  Det är en total missrepresentation av abortmotståndarnas argument att hävda att frågan handlar om mänskligt DNA. Vi byter ju celler hela tiden, men det gör inte att vi förlorar livet.

  Ett ofött barn är en unik genetisk individ av arten Homo Sapiens, dvs en mänsklig varelse under utveckling och livsduglig i rätt miljö. Principiellt ingen skillnad mot en bebis, en tioåring eller en femtonåring. Även de är under utveckling och beroende av rätt miljö.

  Abort utsläcker detta unika liv som började vid befruktningen. Precis som att avlivande av en människa utsläcker ett unikt liv. Att tappa hudceller däremot utsläcker inget liv. Det är detta abortmotståndet grundar sig i. Inget annat.

  • Abortmotstånd är i grund och botten en fråga som drivs i huvudsak av religiösa grupper, och bör behandlas därefter.

   Det handlar i allra högsta grad om just mänskligt DNA, eftersom abortmotståndare inte tycks vara det minsta intresserade av att skydda cellsamlingar med annat DNA. Men precis, livet kommer inte från våra celler, utan det är något som växer fram i oss allteftersom. De cellsamlingar som växt i livmodern i åtta veckor kan absolut sägas vara vid liv, men de har inget liv. Till skillnad från det nyfödda barnet, tioåringen eller femtonåringen. Vad som eventuellt komma skall för cellsamlingen är tämligen ointressant i sammanhanget.

   De celler jag skriver om är också unika, med unikt DNA, och således unika liv. Naturen är uppbyggd på ett sådant sätt att liv släcks precis hela tiden, även mänskligt sådant, om vårt liv är extra värt att bevara, varför är det då så? De liv som dör i miljontal varje dag från våra kroppar är precis lika unika som vi var som individer när vi hade grott i åtta veckor. Och det hade skadat oss precis lika mycket att avslutas då som det skadar de celler som rasar från oss precis hela tiden.

   • Dina argument är genomgående illa genomtänkta. ”I huvudsak religiösa grupper” kämpade mot slaveriet. Var det därför en felaktig kamp? Kristna kämpar mot människohandel. Är det fel?

    Naturligtvis handlar frågan om människor, med mänskligt DNA, att blanda in andra organismer blir absurt. Knappast någon menar att mänskligt liv kan jämföras med växter eller djur, som vi ju äter.

    Du tycks tro att hudceller har ett unikt DNA, vilket är en total missuppfattning. Just för att de INTE har ett unikt DNA, utan samma som resten av kroppens celler, fungerar DNA-testning. Därför dör inte någon när celler byts ut, däremot när en individ dödas, som i en abort, eller vid ett dråp.

    Det ofödda barnet har däremot ett unikt DNA, skilt från mammans och pappans, vilket gör det till en ny egen individ som är under tillväxt. Allt som behövs för att bli en fullvuxen människa finns från befruktningsögonblicket, vilket gör att ingen principiell skillnad finns mellan ett ofött barn och t ex en tonåring.

    Dessutom, om det hade handlat om kvinnans rätt till sin kropp (i verkligheten är det två kroppar, barnets också), varför har hon då bara rätt till sin kropp under 22 veckor? Då försvinner alltså den rätten plötsligt de sista 18 graviditetsveckorna.

    • Dina argument är genomgående illa genomtänkta. ”I huvudsak religiösa grupper” kämpade mot slaveriet. Var det därför en felaktig kamp? Kristna kämpar mot människohandel. Är det fel?

     Intressant att du börjar med att påstå att mina argument är genomgående illa genomtänkta för att sedan direkt efter bjuda på två halmgubbar. Bra jobbat.

     Naturligtvis handlar frågan om människor, med mänskligt DNA, att blanda in andra organismer blir absurt.

     Det var du som i ditt första svar hävdade att det INTE hade med mänskliga DNA att göra. Men naturligtvis handlar det om precis detta, för troende har fått för sig att celler med just mänskligt DNA har en särställning. Det har det bevisligen inte.

     Du tycks tro att hudceller har ett unikt DNA, vilket är en total missuppfattning. Just för att de INTE har ett unikt DNA, utan samma som resten av kroppens celler, fungerar DNA-testning. Därför dör inte någon när celler byts ut, däremot när en individ dödas, som i en abort, eller vid ett dråp.

     Hudceller har samma DNA som den människa de tillhör, DNA:t är alltså unikt för just den individen. Att gå ner på sådan nivå som att ”nytt” DNA skulle vara det som av någon anledning är värt att försvara känns extremt ansträngt och det behöver motiveras bättre än så.

     Det ofödda barnet har däremot ett unikt DNA, skilt från mammans och pappans, vilket gör det till en ny egen individ som är under tillväxt. Allt som behövs för att bli en fullvuxen människa finns från befruktningsögonblicket, vilket gör att ingen principiell skillnad finns mellan ett ofött barn och t ex en tonåring.

     Precis, under tillväxt, även du medger alltså att det är potentialen det handlar om, inte hur nuläget ser ut. Att du inte ser någon principiell skillnad mellan säg ett frö och en tusenårig ek låter som ditt problem och inte något som bör påverka andra människor.

     Dessutom, om det hade handlat om kvinnans rätt till sin kropp (i verkligheten är det två kroppar, barnets också), varför har hon då bara rätt till sin kropp under 22 veckor? Då försvinner alltså den rätten plötsligt de sista 18 graviditetsveckorna.

     Vid en viss punkt anser man att beslutet rörande fostret är fattat, vilket också är nödvändigt av flera skäl (praktiska, medicinska etc). Kvinnan har rätt till sin kropp så länge fostret medicinskt kan sägas vara en del av hennes kropp.

 2. Halmgubben som levererades var ditt påstående om att ”Abortmotstånd är i grund och botten en fråga som drivs i huvudsak av religiösa grupper, och bör behandlas därefter”. Jag visade hur irrelevant det påståendet är för sakfrågan.

  Åter till mänskligt DNA. Du tycks inte förstå skillnaden på mänskligt DNA och mänskligt liv. Ingen utom du inbillar sig att celler med mänskligt DNA är vad detta handlar om. Vad handlar det om då? Att avsluta mänskligt liv. Det gör man vid en abort. Varför? Därför att det nya livet startar vid befruktningen. Då bildas en ny, genetiskt unik individ av arten Homo Sapiens – en människa. Det är ingen principiell skillnad mellan en ofödd bebis i vecka 8 och en ofödd bebis i vecka 23. Inte heller mellan dessa och en född bebis. Eller med en treåring. Eller med en fjortonåring. Men principiellt är det skillnad mellan en bebis och en fullvuxen person, för den är färdigutvecklad. Betyder det att man ska tillåta abort av femåringar? Naturligtvis inte. Men gränsen vid 22 veckor är helt godtyckligt satt.

  Rent medicinskt har det ofödda barnet aldrig varit en del av kvinnans kropp. De har olika DNA. Skilda blodomlopp, ibland även olika blodgrupper. De har skilda nervsystem. Om mamman dör kan ändå barnet överleva, och vice versa.

  Frågan handlar om barnets rätt till sin egen kropp – och sitt eget liv!

  • Halmgubben som levererades var ditt påstående om att ”Abortmotstånd är i grund och botten en fråga som drivs i huvudsak av religiösa grupper, och bör behandlas därefter”.

   Slå gärna upp vad en halmgubbe är i fråga om argumentationsfel.

   Åter till mänskligt DNA. Du tycks inte förstå skillnaden på mänskligt DNA och mänskligt liv. Ingen utom du inbillar sig att celler med mänskligt DNA är vad detta handlar om. Vad handlar det om då? Att avsluta mänskligt liv. Det gör man vid en abort. Varför? Därför att det nya livet startar vid befruktningen. Då bildas en ny, genetiskt unik individ av arten Homo Sapiens – en människa.

   Det mänskliga livet har allt med vår DNA att göra, då det är denna som möjliggör vår kapacitet. Alltså handlar det i allra högsta grad om just detta, och det faktum att DU anser att celler med detta DNA har en särställning. Det går enkelt att trycka hål på ditt påstående om den unika individen, med tanke på att enäggstvilligar har samma genom. Enäggstvillingar är inte samma personer, alltså är detta något som uppstår i oss. Inget tyder på att det uppstår vid befruktningen. Att bara konstatera att människor är individer ger inget, du har fortfarande inte förklarat varför detta konstaterande är relevant.

   Det är ingen principiell skillnad mellan en ofödd bebis i vecka 8 och en ofödd bebis i vecka 23. Inte heller mellan dessa och en född bebis. Eller med en treåring. Eller med en fjortonåring.

   Du skriver som att detta vore en objektiv sanning, vilket det naturligtvis inte är. DU ser ingen principiell skillnad, de flesta andra gör dock det, lyckligtvis. Och du gör det nog också, även om det passar dig rent retoriskt att påstå motsatsen. Jag tror nämligen inte att du ser det som lika tragiskt att en båt med tio barn sjunker i Stilla Havet som att tio foster i vecka tre aborteras.

   Rent medicinskt har det ofödda barnet aldrig varit en del av kvinnans kropp. De har olika DNA. Skilda blodomlopp, ibland även olika blodgrupper. De har skilda nervsystem. Om mamman dör kan ändå barnet överleva, och vice versa.

   Så du ser fostret mer som en parasit än en del av kvinnans kropp?

   Frågan handlar om barnets rätt till sin egen kropp – och sitt eget liv!

   Det är inget barn, det är ett foster.

 3. Det finns starka medicinska och filosofiska skäl för att livet börjar vid befruktningen. Om man är osäker tar man det säkra före det osäkra och dödar inte något som kan vara en människa! En jägare måste vara helt säker på att det han dödar inte är en människa. Han har inte rätt att chansa och hoppas att det inte är en människa. På samma sätt måste den som är för abort vara säker på att fostret inte är en människa. Bevisbördan faller inte på motståndaren till abort utan på den för menar sig ha rätten att döda detta liv. Om ingen kan veta när livet börjar, så har ingen heller rätt att abortera.

  Ett befruktat ägg är en ny egen organism med en ny unik DNA-uppsättning (eventuell tvilling med samma DNA påverkar inte detta faktum) som kommer överleva om den tillåts fortsätta leva i sin rätta miljö. Du kommer inte från ett befruktat ägg – du har varit ett! Du kommer inte från ett embryo – du har varit ett! Du kommer inte från ett foster – du har varit ett! Du kommer inte från ett barn – du har varit ett! Det befruktade ägget är faktiskt är en liten, helt outvecklad människa. Att respektera människovärdet är att respektera alla människor oavsett ålder, storlek, utvecklingsgrad eller beroendegrad.

  • Det finns starka medicinska och filosofiska skäl för att livet börjar vid befruktningen. Om man är osäker tar man det säkra före det osäkra och dödar inte något som kan vara en människa!

   Att ”livet börjar vid befruktningen” är inget argument mot abort, detta är bara ett konstaterande. Den ansamling celler som senare kommer utvecklas till ett mänskligt liv börjar självklart då, men där och då har inte cellsamlingen det värde som den har efter att att ha utvecklats i 20 år. Du anser det, det säger du ju själv, men det får stå för dig. Ett frö är inte en frukt, en larv är inte en fjäril och ett embryo är inte en människa. Enkla koncept för oss andra.

   Ett befruktat ägg är en ny egen organism med en ny unik DNA-uppsättning (eventuell tvilling med samma DNA påverkar inte detta faktum) som kommer överleva om den tillåts fortsätta leva i sin rätta miljö.

   Nej, naturen är har ingen preferens för vår överlevnad, speciellt inte i detta stadium. Mellan 20 och 30 procent av ALLA graviditeter leder till spontan abort/missfall (http://www.niomanader.se/missfall/). Endast 30% av alla befruktningar leder till en fortsatt graviditet. Om du tror att naturen är designad måste jag säga att detta är en väldigt konstig design om mänskligt liv är så spektakulärt.

  • Magnus, varför är just ni religiösa så upprörda över abort? Gamla testamentet är ju full av uppmaningar från Gud till sitt ”utvalda folk” att ta livet av massor av oskyldiga FÖDDA barn som råkar bo där guden vill att Israeliterna skall bo.
   Frånsett det grundläggande rasistiska i ett ”utvalt folk” så verkar barns liv inte betyda ett skit för honom, om dom inte har ”rätt” etnicitet.

   • Alldeles bortsett från att du inte har ens grundläggnde kunskaper om bibeln, handlar detta varken om Gud, Israel eller rasism, utan om abort. Frågan du ställer har redan fått sitt svar, men det var förstås ett halvår sedan. Sök och du skall finna, som det står skrivet.

    • GT är fortfarande fyllt av uppmaningar till rasistiska folkmord, innefattande levande barn, och du tar inte avstånd från det.
     Varför skulle någon då ta ditt aborttrams på allvar?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s