På tiden att man hittade Noaks ark

Enligt en grupp kristna upptäcktsresande så har man nu med 99,9 procents säkerhet hittat Noaks ark. Man har gjort denna fantastiska upptäckt på 4 000 meters höjd, på berget Ararat i östra Turkiet.

Två saker är lustiga med den här historien:
1. Man använder kol-14-metoden för att avgöra hur gamla träbitarna är. Detta är en metod som kristna avfärdat på alla tänkbara sätt i årtionden, av den enkla anledning att den bevisar att Jorden inte är ca 6000 år gammal, som vissa hävdar.
2.  Huvudskälet man anger för att det faktiskt rent rimligtvis borde vara Noaks ark är: ”inga bostäder någonsin har hittats ovan 3 500 meters höjd i trakten”. Man kan ju då stilla fråga sig hur många arkar man hittat på den höjden tidigare?

Det är är faktiskt som regel mer lustigt än något annat när man ser hur kristna och andra troende ansträngt försöker få in den runda klossen i det trekantiga hålet. Konstanten i dessa försök är att de alltid går precis lika bra.

Men kan det vara så att det är Noaks ark man hittat? Ungefär lika troligt som att det är ruinerna av Hogwarts man snubblat över.

Annons