Homovigslar

En av de äldsta institutioner vi har i världen är under attack. Homorörelsen har ställt in siktet på vigslar, och vill nu kunna gifta sig under samma förutsättningar som oss heterosexuella. Homovigslar kan te sig som något ganska självklart, speciellt i ett land som Sverige, men riktigt så enkelt tycker jag inte det är.

Enligt en färsk undersökning som göres över hela världen, med några års mellanrum, är svenskarna världens mest progressivt tänkande folk. Vad det betyder är att inga andra människor världen över är mer toleranta gentemot exempelvis homosexualitet och invandrare. Inga andra är mer positiva till vetenskap och accepterande av sådana saker som evolutionsteorin. Vi är generellt sett inte speciellt religiösa, och vi är som bekant en sekulariserad stat, som delat på kyrka och stat. Kort sagt, vi äger.

Vidare kan man också konstatera att vi faktiskt har religionsfrihet i Sverige. Jag avskyr religion i alla dess former, vilket du säkert redan vet om du läst 10% eller mer av det jag skrivit på den här sidan, men eftersom staten är separerad från kyrkan så har inte heller staten rätt att diktera för kyrkan hur den ska agera i dessa frågor. Kyrkan världen över, i alla länder faktiskt, är över lag emot homovigslar. Visst, det finns homosexuella präster osv, men konsensus verkar ändå vara att homosexuella är någon form av syndare, vilket även bibeln konstaterar. Gamla testamentet anser ju tillochmed att homosexuella ska dödas.

Dock tycker jag att det är dags att vi visar hur progressiva vi är. Om kyrkan inte vill viga bögar och flator så kan vi inte tvinga dem, anser jag, men däremot kan vi viga dem borgerligt. Visst, homosexuella kan leva som partners redan, men det räcker inte, de ska tilldelas precis samma rättigheter av staten som alla andra.

I sex länder är homosexualitet fortfarande belagt med dödsstraff. I väldigt många länder åker man i fängelse som homosexuell, och praktiskt taget resten av världen förbjuder union (både partnerskap och giftemål) mellan homosexuella. När det gäller giftemål mellan homosexuella tillåts det i Kanada, Syd-Afrika, Spanien, Nederländerna och Belgien. Tänk dig själv, i kontrast till hur många länder det finns, detta är praktiskt taget ingenting.

Så, det är dags att vi lyfter fram denna fråga, som jag inte kan tänka mig skulle uppröra vidare många i Sverige. För vi är väldigt framgångsrika, och jag tycker Sverige med god grund och marginal kan kalla sig ett av världens bästa länder.

Såhär 2007 är det bara trist att vi inte redan sett till att det är bäst för alla våra medborgare.

Annons