Badhuset illustrerar

Jag har börjat träningssimma, vilket är en väldigt behaglig form av träning. Vad detta innebär är att jag vid flertalet tillfällen i veckan får lov att ta mig till det lokala badhuset.

Badhuset är ju ett typiskt sådant ställe som väldigt tydligt separerar männen från kvinnorna. Inga unisex-omklädningsrum här inte, och som det verkar är de flesta ganska nöjda med detta. Kan inte säga att jag klagar själv, men när det finns ett dedikerat område som per definition utesluter möjligheten för att stöta på något från det motsatta könet så blir spelreglerna helt andra.

Det är märkligt att se, men det är precis som att luften helt går ur manskåren. Då finns det ingen anledning till att dra in magen, sitta rakt eller undvika att klia sig i skrevet tills det faktiskt inte kliar längre. Det jag så stilla undrar när jag står nyduschad i omklädningsrummet är hur kvinnorna reagerar i sin precis lika isolerade miljö. Jag kan inte påstå att jag vet, men jag tror att det fungerar på precis samma sätt. Så på ett väldigt konkret sätt har vi därmed konstaterat hur mycket man gör sig till för det motsatta könet, utan att ens tänka på det, för allt som man släpper på, alla saker man gör annars som man inte gör i omklädningsrummet, är ju show och skådespel.

Vidare konstigt är det dock inte, eftersom när det gäller det motsatta könet så vill vi nog visa vår bästa sida oavsett vem det handlar om eller vilken situationen är. Det känns dock lite märkligt att detta verkar vara den enda anledningen till att vi beter oss civiliserat överhuvudtaget, men det kan väl vara så då.

Ansträning i alla dess former måste ju ändå uppskattas också, eftersom det bygger karaktär att anstränga sig. Frågan är bara vad belöningen är, vad man får ut av det hela? Känslan av att inte ha gjort bort sig totalt kan säkerligen vara nog så belönande, men över lag så belönar vi nog oss själva i väldigt stor utsträckning, genom att stärka vårt eget självförtroende via allt positivt tänkande som beteendet ändå måste generera.

Lite falsk marknadsföring kan tyckas, men å andra sidan är väl äkta tillgjordhet också äkta. Eller?

Annons