Aftonbladet uppmanar till avtalsbrott

För några dagar sedan publicerade Aftonbladet en artikel om hur man kunde gå tillväga för att bryta avtalet man har med sin ISP (Internetleverantör). Vad det gick ut på var att man skulle dela sin uppkoppling med grannarna, för att på så sätt reducera priset. I princip alla ISP:er i Sverige har en klausul som gör detta till ett avtalsbrott, men Aftonbladet förklarar också samtidigt att det gör inget, för det är omöjligt att upptäcka fusket.

Jag tycker det är en intressant väg för Aftonbladet att välja. Med detta i åtanke skickade jag ett mail till artikelförfattaren (Peter Pettersson), och det ser ut som följer:

Hej Peter.

I ovanstående artikel uppmanar du i princip samtliga bredbandskunder i Sverige att bryta mot de avtal de ingått med sin Internetleverantör.

Tycker du själv detta är vidare vettigt? Nog för att du anger i artikeln att detta är ett avtalsbrott, men då tänkte jag att om detta är premissen för att du ska publicera detta material så har jag förslag på ytterligare några artiklar som skulle kunna vara av intresse:

* Hur man bränner hemma (sprit är så dyrt på Systemet)
* Hur man snabbt får ut en bilradio (vem har råd att köpa en?)
* Vad man ska tänka på när man laddar hem barnpornografi (finns så många fallgropar, allt är ju spårbart nu för tiden)
* Hur man utnyttjar de vanligaste bristerna i villa-larm (tomma villor är ju som ett smörgåsbord för den smidige)
* De tio vanligaste missarna rånare begår, och hur man undviker dem (bli-rik-snabbt-grej, kan bli en hel serie!)

Förstår att ditt intresse genast väckts till liv av ovanstående, och du behöver inte ens ange i dina artiklar att det var jag som stod för idéerna, jag har ett rykte att tänka på.

Mvh,
(jag)

Han svarade aldrig. Märkligt.

Annons

Svensk rätt är helt fel

Varje år döms ett flertal människor för brott i Sverige. Det kan handla om ”triviala” brott, som exempelvis småstölder, eller mord och sådana grövre saker. Rutinen vi har för dessa människor är i regel att vi slänger en sorts ”fy skäms!” på dem, i form av böter och/eller fängelse.

Hela principen med fängelser är inte något jag motsätter mig. Jag tycker tvärt om att det är bra att man sonar för sitt straff på det sättet, att stängas ute från samhället under en viss tid alltså. Jag ser dock ett ganska stort principiellt problem här.

Saken är ju den att varje intern kostar flera tusentals kronor i veckan. Således kan man med lätthet påstå att det inte bara är individen som straffas, utan hela samhället. Vi straffas kollektivt för att vi inte lyckats fostra denna invdivid till en bra och produktiv medborgare, som kan hålla sig inom lagens gränser.

Hur rättar vi då till detta principella fel och får bukt på den kollektiva bestraffning som pågår? Lösningen är faktiskt ganska enkel, och den heter: fängelsefabriker. Den vettigaste lösningen är enligt mig att man helt enkelt sätter fångarna i produktion. Vitsen med detta är att varje fånge ska dra sitt eget strå till stacken och dra in de pengar som han/hon själv kostar.

Man kan då med all rätt fråga sig hur en fånge ska motiveras till att göra detta, och då tycker jag att man kan sätta fångens liv på anstalten i relation till intäkterna. Mat kostar, TV kostar, bättre säng kostar. Allt kan man sätta ett pris på, och räknar man på veckobasis ska ni se att det blir fart på våra interner. Ingen kabel-TV, om du inte jobbar. Kanske inte ens alla mål mat på dagen, om du inte jobbar, eller åtminstone betydligt mycket mindre portioner och sämre mat över lag.

Skötte man detta på rätt sätt skulle dessa fängelsefabriker tillochmed kunna dra in pengar, man skulle alltså tjäna på fångarna. Staten vinner, och vi belönas istället kollektivt för att vi fängslat en person som på något sätt utgjort en fara för oss hederliga medborgare.

Exakt vad som ska produceras är naturligtvis en senare fråga, det jag efterlyser är mer ett policy-beslut. Principiellt sett tycker jag det är helt korrekt att man ska få göra rätt för sig, speciellt om man fängslats. Ett annat plus är att jag misstänker att detta skulle ha en mer avskräckande effekt för många än strafftiden som sådan.

Finns viljan anser jag att förslaget är fullt genomförbart, samt att det faktiskt bör genomföras.